Parlamentní otázky
82 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Liotard Kartika Tamara"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Looting of refuges for stray dogs in Romania
E-003699/2014
26 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Inhumane slaughter of EU animals in third countries
E-002870/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unavailability of medicines for people suffering from Cushing's syndrome
P-002868/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Návrhy týkající se klonování zvířat pro potravinové účely
O-000043/2014
25. února 2014
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Řízení pro nesplnění povinnosti proti Španělsku v souvislosti s právními předpisy týkajícími se hypoték
E-014038/2013
11. prosince 2013
html
Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Paul Murphy (GUE/NGL), Jacky Hénin (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Totally inadequate protection for public health and the environment from current particulate standards
E-014016/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Failure to enforce EU pig welfare rules
E-011216/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Measures in response to excessive 3-MCPD intake
P-011205/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Rozvíjení politiky EU na podporu zelené infrastruktury
O-000094/2013
19. září 2013
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Pesticide contamination of fruit and vegetables exceeding acute reference dose
P-010176/2013
12 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění