Parlamentní otázky
82 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Liotard Kartika Tamara"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contaminated sorbitol - follow-up question
E-005017/12
15 May 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
New case of mad cow disease in the United States
E-004387/12
26 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Woman dies after ingesting sweetener Sorbitol
P-003676/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Premature rejection of eight-hour limit by Commission
E-003540/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) and Sabine Wils (GUE/NGL) to the Commission
Obchodování s lidmi
O-000092/12
2. dubna 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
pokládají Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a Nikolaos Chountisza skupinu GUE/NGL
Use of body scanners at EU airports
E-003034/2012
20 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Výzva k genderově vyváženému zastoupení ve Výkonné radě ECB
O-000044/2012
23. února 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, za skupinu GUE/NGL
Výzva k genderově vyváženému zastoupení ve Výkonné radě ECB
O-000043/2012
23. února 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, za skupinu GUE/NGL
Neonikotinoidní insekticidy a zdraví medonosných včel
E-001297/2012
3. února 2012
html
Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Pavel Poc (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Janusz Wojciechowski (ECR), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Giommaria Uggias (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Sabine Wils (GUE/NGL), Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Andrea Zanoni (ALDE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Alojz Peterle (PPE)
ESBL bacteria in Dutch chicken meat
E-001117/2012
31 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění