Parlamentní otázky
82 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Liotard Kartika Tamara"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
The 'Schmallenberg' virus, public health and food safety
E-000544/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Premature statements by EFSA members on the re-assessment of aspartame
E-000516/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Absence of legislation laying down minimum standards for the protection of dairy cattle and farmed fish
P-011998/2011
8 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Maintaining European air quality standards
E-011741/2011
2 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Řešení epidemie diabetu v EU
O-000312/2011
30. listopadu 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, za skupinu GUE/NGL
Seed potatoes
E-010387/2011
7 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Mainstreaming ageing issues in development and humanitarian programmes
E-010247/2011
31 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Patenty na brokolici, rajčata a další plodiny vypěstované za použití konvenčních postupů
O-000264/2011
17. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, za skupinu GUE/NGL
Presentation of a proposal for temporary legislation on cloning with regard to food production
P-009487/2011
13 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Mistreatment of Spanish Galgos
E-009212/2011
5 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění