Parlamentní otázky
82 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Liotard Kartika Tamara"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005720/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005719/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005718/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005717/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005716/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005715/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005714/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Data available about aspartame and the associated risks
E-005711/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Food contamination by E.coli bacteria
E-005621/2011
31 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Bairbre de Brún (GUE/NGL)
Implementation of Directive 1999/22/EC relating to the keeping of wild animals in zoos
E-004700/2011
5 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), Martin Callanan (ECR), Nessa Childers (S&D), Chris Davies (ALDE), Julie Girling (ECR), Dan Jørgensen (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (PPE), Vittorio Prodi (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění