Parlamentní otázky
82 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Liotard Kartika Tamara"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contracting-out by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of meat inspections; follow-up question to Question E-1548/2008
P-2268/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Geneticky modifikované organismy
O-0021/10
22. února 2010
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 115 jednacího řádu pokládají Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias a Patrick Le Hyaricza skupinu GUE/NGL Komisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění