Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
82 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Liotard Kartika Tamara"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Authorisation of GMO products of animal origin
E-009485/2013
5 August 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Lukning af den statslige tv- og radiosender i Grækenland
O-000069/2013
18. juni 2013
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, Thomas Händel, for GUE/NGL-Gruppen
Horse meat imported from the United States below EU standards
E-003094/2013
19 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
IFAW-rapport om økonomien for japansk hvalfangst
E-002859/2013
11. marts 2013
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Sonia Alfano (ALDE), Kriton Arsenis (S&D), Gaston Franco (PPE), Jacqueline Foster (ECR), Julie Girling (ECR), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Dan Jørgensen (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), David Martin (S&D), Cristiana Muscardini (ECR), Bill Newton Dunn (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pavel Poc (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Joanna Senyszyn (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Janusz Wojciechowski (ECR), Andrea Zanoni (ALDE)
Cracking down on corporate bonuses
5 March 2013
html
Question for written answer E-002542-13
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Svindel i forbindelse med markedsføring af hestekød
O-000012/2013
20. februar 2013
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis, Martina Anderson, Younous Omarjee, Paul Murphy, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, for GUE/NGL-Gruppen
Complaint filed with the Commission by the Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers (SPEF)
E-001403/2013
11 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Progress of EFSA investigation into Aspartame
P-011402/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
EU-foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse, skattesvig og skattely
O-000204/2012
29. november 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, for GUE/NGL-Gruppen
EU-indsats mod skatteunddragelse, skattesvig og skattely
O-000203/2012
29. november 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, for GUE/NGL-Gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisk meddelelse