Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
82 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Liotard Kartika Tamara"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contaminated sorbitol - follow-up question
E-005017/12
15 May 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
New case of mad cow disease in the United States
E-004387/12
26 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Woman dies after ingesting sweetener Sorbitol
P-003676/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Premature rejection of eight-hour limit by Commission
E-003540/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) and Sabine Wils (GUE/NGL) to the Commission
Menneskehandel
O-000092/12
2. april 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
af Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat og Nikolaos Chountisfor GUE/NGL-Gruppen
Use of body scanners at EU airports
E-003034/2012
20 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Krav om en kønsafbalanceret repræsentation i ECB's bestyrelse
O-000044/2012
23. februar 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen
Krav om en kønsafbalanceret repræsentation i ECB's bestyrelse
O-000043/2012
23. februar 2012
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen
Neonicotinoid insecticides and honey bee health
E-001297/2012
3 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pavel Poc (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Janusz Wojciechowski (ECR), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Giommaria Uggias (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Sabine Wils (GUE/NGL), Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Andrea Zanoni (ALDE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Alojz Peterle (PPE)
ESBL bacteria in Dutch chicken meat
E-001117/2012
31 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisk meddelelse