Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
82 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Liotard Kartika Tamara"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
The 'Schmallenberg' virus, public health and food safety
E-000544/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Premature statements by EFSA members on the re-assessment of aspartame
E-000516/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Manglende lovgivning om mindstekrav til beskyttelse af malkekvæg og opdrættede fisk
P-011998/2011
8. december 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Håndhævelse af europæiske luftkvalitetsstandarder
E-011741/2011
2. december 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Tackling af diabetesepidemien i EU
O-000312/2011
30. november 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, for GUE/NGL-Gruppen
Læggekartofler
E-010387/2011
7. november 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Integration af aldringstemaet i udviklingsprogrammer og humanitære programmer
E-010247/2011
31. oktober 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Patenter på broccoli, tomater og andre produkter henhørende under konventionel planteforædling
O-000264/2011
17. oktober 2011
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, for GUE/NGL-Gruppen
Fremlæggelse af forslag om midlertidig klonlovgivning med hensyn til fødevareproduktion
P-009487/2011
13. oktober 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Mishandling af spanske galgoer
E-009212/2011
5. oktober 2011
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisk meddelelse