Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Liotard Kartika Tamara" kohta leiti 82 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contracting-out by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of meat inspections; follow-up question to Question E-1548/2008
P-2268/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Geneetiliselt muundatud organismid
O-0021/10
22. veebruar 2010
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 115 esitaja: Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Õigusalane teave