Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
82 osumaa haulle "7. vaalikausi, Liotard Kartika Tamara"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Looting of refuges for stray dogs in Romania
E-003699/2014
26 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Inhumane slaughter of EU animals in third countries
E-002870/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unavailability of medicines for people suffering from Cushing's syndrome
P-002868/2014
11 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Ehdotukset eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten
O-000043/2014
25. helmikuuta 2014
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Infringement procedure against Spain for its mortgage law
E-014038/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Paul Murphy (GUE/NGL), Jacky Hénin (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Totally inadequate protection for public health and the environment from current particulate standards
E-014016/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Failure to enforce EU pig welfare rules
E-011216/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Measures in response to excessive 3-MCPD intake
P-011205/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Vihreää infrastruktuuria (GI) koskevan EU:n politiikan kehittäminen
O-000094/2013
19. syyskuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pesticide contamination of fruit and vegetables exceeding acute reference dose
P-010176/2013
12 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oikeudellinen huomautus