Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
82 osumaa haulle "7. vaalikausi, Liotard Kartika Tamara"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Authorisation of GMO products of animal origin
E-009485/2013
5 August 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Kreikan valtiollisen yleisradioyhtiön sulkeminen
O-000069/2013
18. kesäkuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, Thomas Händel, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Horse meat imported from the United States below EU standards
E-003094/2013
19 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Kansainvälisen eläinten hyvinvointia edistävän rahaston raportti Japanin harjoittaman valaanpyynnin taloudellisista näkökohdista
E-002859/2013
11. maaliskuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sonia Alfano (ALDE), Kriton Arsenis (S&D), Gaston Franco (PPE), Jacqueline Foster (ECR), Julie Girling (ECR), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Dan Jørgensen (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), David Martin (S&D), Cristiana Muscardini (ECR), Bill Newton Dunn (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pavel Poc (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Joanna Senyszyn (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Janusz Wojciechowski (ECR), Andrea Zanoni (ALDE)
Cracking down on corporate bonuses
5 March 2013
html
Question for written answer E-002542-13
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Hevosenlihan kaupan pitämiseen liittyvät petokset
O-000012/2013
20. helmikuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis, Martina Anderson, Younous Omarjee, Paul Murphy, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Complaint filed with the Commission by the Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers (SPEF)
E-001403/2013
11 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Progress of EFSA investigation into Aspartame
P-011402/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Veronkierron, veropetosten ja veroparatiisien vastaiset EU:n toimet
O-000204/2012
29. marraskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Veronkierron, veropetosten ja veroparatiisien vastaiset EU:n toimet
O-000203/2012
29. marraskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, GUE/NGL-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oikeudellinen huomautus