Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
82 osumaa haulle "7. vaalikausi, Liotard Kartika Tamara"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
The 'Schmallenberg' virus, public health and food safety
E-000544/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Premature statements by EFSA members on the re-assessment of aspartame
E-000516/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Lypsykarjan ja viljellyn kalan suojelun vähimmäisvaatimukset asettavan lainsäädännön puuttuminen
P-011998/2011
8. joulukuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
EU:n ilmanlaatustandardien noudattamisen valvonta
E-011741/2011
2. joulukuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
EU:n diabetesepidemiaan puuttuminen
O-000312/2011
30. marraskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Siemenperunat
E-010387/2011
7. marraskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Ikääntymistä koskevien asioiden sisällyttäminen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun ohjelmiin
E-010247/2011
31. lokakuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Parsakaalin, tomaattien ja muiden perinteisin menetelmin jalostettujen kasvien patentit
O-000264/2011
17. lokakuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Ehdotuksen esittäminen elintarvikkeiden tuotantoon liittyvää kloonausta koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi
P-009487/2011
13. lokakuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Espanjalaisten galgojen kaltoinkohtelu
E-009212/2011
5. lokakuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oikeudellinen huomautus