Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
82 osumaa haulle "7. vaalikausi, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Käytännön toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi
E-005720/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Käytännön toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi
E-005719/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Käytännön toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi
E-005718/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Käytännön toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi
E-005717/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Käytännön toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi
E-005716/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Käytännön toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi
E-005715/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Käytännön toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi
E-005714/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Saatavilla olevat tiedot aspartaamista ja siihen liittyvistä riskeistä
E-005711/2011
1. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Kolibakteerin saastuttamat elintarvikkeet
E-005621/2011
31. toukokuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Bairbre de Brún (GUE/NGL)
Luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa annetun direktiivin 1999/22/EY täytäntöönpano
E-004700/2011
5. toukokuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Linda McAvan (S&D), Martin Callanan (ECR), Nessa Childers (S&D), Chris Davies (ALDE), Julie Girling (ECR), Dan Jørgensen (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (PPE), Vittorio Prodi (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oikeudellinen huomautus