Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
82 osumaa haulle "7. vaalikausi, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elintarvikeviraston päätös ulkoistaa lihantarkastus Alankomaissa, jatkoa kysymykseen E-1548/08
P-2268/10
25. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) komissiolle
Muuntogeeniset organismit
O-0021/10
22. helmikuuta 2010
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias ja Patrick Le Hyaric, GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oikeudellinen huomautus