Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "82" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Liotard Kartika Tamara"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contracting-out by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of meat inspections; follow-up question to Question E-1548/2008
P-2268/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Genetiškai modifikuoti organizmai
O-0021/10
2010 m. vasario 22 d.
html
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 115 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL vardu Komisijai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teisinis pranešimas