Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 82 ar "7. parlamentārais sasaukums, Liotard Kartika Tamara"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contracting-out by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of meat inspections; follow-up question to Question E-1548/2008
P-2268/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Ģenētiski modificēti organismi
O-0021/10
2010. gada 22. februāra
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 115. pantu Iesnieguši Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias un Patrick Le Hyaric, GUE/NGL grupas vārdā Komisijai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisks paziņojums