Mistoqsijiet parlamentari
82 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Liotard Kartika Tamara"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contaminated sorbitol - follow-up question
E-005017/12
15 May 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
New case of mad cow disease in the United States
E-004387/12
26 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Woman dies after ingesting sweetener Sorbitol
P-003676/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Premature rejection of eight-hour limit by Commission
E-003540/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) and Sabine Wils (GUE/NGL) to the Commission
Traffikar tal-bnedmin
O-000092/12
2 t'April 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat u Nikolaos Chountisf'isem il-Grupp GUE/NGL
Use of body scanners at EU airports
E-003034/2012
20 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Talba għal rappreżentazzjoni bbilanċjata tas-sessi fil-Bord Eżekuttiv tal-BĊE
O-000044/2012
23 ta' Frar 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Talba għal rappreżentazzjoni bbilanċjata bejn is-sessi fil-Bord Eżekuttiv tal-BĊE
O-000043/2012
23 ta' Frar 2012
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL
Neonicotinoid insecticides and honey bee health
E-001297/2012
3 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pavel Poc (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Janusz Wojciechowski (ECR), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Giommaria Uggias (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Sabine Wils (GUE/NGL), Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Andrea Zanoni (ALDE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Alojz Peterle (PPE)
ESBL bacteria in Dutch chicken meat
E-001117/2012
31 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Avviż legali