Parlementaire vragen
82 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opvangcentra straathonden in Roemenië geplunderd
E-003699/2014
26 maart 2014
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Inhumaan slachten van uit de EU afkomstige dieren in derde landen
E-002870/2014
11 maart 2014
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Onbeschikbaarheid van medicijnen voor mensen met syndroom van Cushing
P-002868/2014
11 maart 2014
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Voorstellen inzake het klonen van dieren voor voedsel
O-000043/2014
25 februari 2014
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Inbreukprocedure tegen Spanje wegens de Spaanse hypotheekwet
E-014038/2013
11 december 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Paul Murphy (GUE/NGL), Jacky Hénin (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Huidige fijnstofnormen beschermen volksgezondheid en milieu volstrekt onvoldoende
E-014016/2013
11 december 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Gebrek aan handhaving EU-regels betreffende welzijn van varkens
E-011216/2013
2 oktober 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Acties omtrent overschrijding veiliheidslimiet 3-MCPD
P-011205/2013
2 oktober 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Ontwikkeling van EU-beleid voor groene infrastructuur (GI)
O-000094/2013
19 september 2013
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Overschrijding Acute Referentie Dosis door landbouwgif op groente en fruit
P-010176/2013
12 september 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridische mededeling