Parlementaire vragen
82 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toelating dierlijke GMO-producten
E-009485/2013
5 augustus 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Sluiting van de Griekse openbare omroep
O-000069/2013
18 juni 2013
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie
Paardenvlees geïmporteerd uit de Verenigde Staten beneden de EU-standaarden
E-003094/2013
19 maart 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Verslag van het Internationaal Fonds voor dierenwelzijn (IFAW) over de rendabiliteit van de Japanse walvisvangst
E-002859/2013
11 maart 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Sonia Alfano (ALDE), Kriton Arsenis (S&D), Gaston Franco (PPE), Jacqueline Foster (ECR), Julie Girling (ECR), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Dan Jørgensen (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), David Martin (S&D), Cristiana Muscardini (ECR), Bill Newton Dunn (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pavel Poc (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Joanna Senyszyn (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Janusz Wojciechowski (ECR), Andrea Zanoni (ALDE)
Strenge aanpak bonussen bedrijfsleven
E-002542/2013
5 maart 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Fraude bij de handel in paardenvlees
O-000012/2013
20 februari 2013
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis, Martina Anderson, Younous Omarjee, Paul Murphy, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie
Klacht van het verbond van zonne-energieproducenten bij de Commissie
E-001403/2013
11 februari 2013
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Voortgang Aspartaamonderzoek EFSA
P-011402/2012
13 december 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
EU-maatregelen op het gebied van belastingontduiking, belastingfraude en belastingparadijzen
O-000204/2012
29 november 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie
EU-maatregelen op het gebied van belastingontduiking, belastingfraude en belastingparadijzen
O-000203/2012
29 november 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridische mededeling