Parlementaire vragen
82 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen
E-005720/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen
E-005719/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen
E-005718/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen
E-005717/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen
E-005716/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen
E-005715/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Concrete acties in het kader van de bestrijding van gender-stereotypen
E-005714/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Beschikbare data over aspartaam, risico's van aspartaam
E-005711/2011
1 juni 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Voedsel besmet met de E.coli-bacterie
E-005621/2011
31 mei 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Bairbre de Brún (GUE/NGL)
Tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/22/EG betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen
E-004700/2011
5 mei 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D), Martin Callanan (ECR), Nessa Childers (S&D), Chris Davies (ALDE), Julie Girling (ECR), Dan Jørgensen (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (PPE), Vittorio Prodi (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridische mededeling