Interpelacje
Znaleziono 82 wynik(-i) dla "7 kadencja, Liotard Kartika Tamara"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Navigation systems and animal transport
E-010775/2012
28 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Prywatyzacja przedsiębiorstw wodociągowych - odpowiedź Komisji Europejskiej udzielona organizacjom pozarządowym
O-000194/2012
12 listopada 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
João Ferreira, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Jacky Hénin, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, w imieniu grupy GUE/NGL
Request for drafts of the new Tobacco Directive1. Can the Commission - upholding the principle of Commission transparency - forward to Parliament the new Tobacco Directive or a draft thereof, in the form in which it existed when Commissioner Dalli resigned?
P-009863/2012
29 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Widespread failure to comply with animal welfare law in the Netherlands
E-009751/2012
24 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Oświadczenie Komisji na temat najnowszych wydarzeń w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie
O-000165/2012
27 września 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Martina Anderson, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL
Monsanto genetically modified corn
E-008307/2012
21 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unilateral price cuts for dairy suppliers - a violation of the EU Treaty
E-008190/2012
18 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Cross-border risks linked to the nuclear power stations in Tihange and Doel
E-007825/2012
4 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)
Pesticide safety regimes
E-006255/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Reporting of fraud by Commissioner
E-005865/2012
12 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informacja prawna