Interpelacje
Znaleziono 82 wynik(-i) dla "7 kadencja, Liotard Kartika Tamara"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
The 'Schmallenberg' virus, public health and food safety
E-000544/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Premature statements by EFSA members on the re-assessment of aspartame
E-000516/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Absence of legislation laying down minimum standards for the protection of dairy cattle and farmed fish
P-011998/2011
8 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Maintaining European air quality standards
E-011741/2011
2 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Zaradzenie epidemii cukrzycy w UE
O-000312/2011
30 listopada 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, w imieniu grupy GUE/NGL
Seed potatoes
E-010387/2011
7 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Uwzględnienie problemu starzenia się w programach rozwojowych i humanitarnych
E-010247/2011
31 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Patenty na brokuły, pomidory i inne produkty z klasycznej hodowli roślin
O-000264/2011
17 października 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, w imieniu grupy GUE/NGL
Presentation of a proposal for temporary legislation on cloning with regard to food production
P-009487/2011
13 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Mistreatment of Spanish Galgos
E-009212/2011
5 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informacja prawna