Interpelacje
Znaleziono 82 wynik(-i) dla "7 kadencja, Liotard Kartika Tamara"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contracting-out by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of meat inspections; follow-up question to Question E-1548/2008
P-2268/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Organizmy modyfikowane genetycznie
O-0021/10
22 lutego 2010
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias oraz Patrick Le Hyaricw imieniu grupy politycznej GUE/NGL do Komisji
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Informacja prawna