Întrebări parlamentare
82 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Liotard Kartika Tamara"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Authorisation of GMO products of animal origin
E-009485/2013
5 August 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Inchiderea radio-televiziunii de stat în Grecia
O-000069/2013
18 iunie 2013
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL
Horse meat imported from the United States below EU standards
E-003094/2013
19 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Raportul Fondului Internațional pentru Protecția Animalelor privind aspectele economice ale vânătorii de balene din Japonia
E-002859/2013
11 martie 2013
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Sonia Alfano (ALDE), Kriton Arsenis (S&D), Gaston Franco (PPE), Jacqueline Foster (ECR), Julie Girling (ECR), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Dan Jørgensen (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), David Martin (S&D), Cristiana Muscardini (ECR), Bill Newton Dunn (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pavel Poc (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Joanna Senyszyn (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Janusz Wojciechowski (ECR), Andrea Zanoni (ALDE)
Cracking down on corporate bonuses
5 March 2013
html
Question for written answer E-002542-13
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Fraudele legate de comercializarea cărnii de cal
O-000012/2013
20 februarie 2013
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis, Martina Anderson, Younous Omarjee, Paul Murphy, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL
Complaint filed with the Commission by the Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers (SPEF)
E-001403/2013
11 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Progress of EFSA investigation into Aspartame
P-011402/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Măsurile întreprinse de UE pentru a aborda evaziunea fiscală, frauda fiscală și paradisurile fiscale
O-000204/2012
29 noiembrie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL
Măsurile întreprinse de UE pentru a aborda evaziunea fiscală, frauda fiscală și paradisurile fiscale
O-000203/2012
29 noiembrie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Søren Bo Søndergaard, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Jürgen Klute, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Notă juridică