Întrebări parlamentare
82 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Liotard Kartika Tamara"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Navigation systems and animal transport
E-010775/2012
28 November 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Privatizarea serviciilor de furnizare a apei - răspunsul Comisiei Europene către ONG-uri
O-000194/2012
12 noiembrie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
João Ferreira, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Jacky Hénin, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Cornelis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL
Request for drafts of the new Tobacco Directive1. Can the Commission - upholding the principle of Commission transparency - forward to Parliament the new Tobacco Directive or a draft thereof, in the form in which it existed when Commissioner Dalli resigned?
P-009863/2012
29 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Widespread failure to comply with animal welfare law in the Netherlands
E-009751/2012
24 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Declarația Comisiei privind recentele evoluții referitoare la OMG-uri
O-000165/2012
27 septembrie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Martina Anderson, Sabine Wils, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL
Monsanto genetically modified corn
E-008307/2012
21 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Unilateral price cuts for dairy suppliers - a violation of the EU Treaty
E-008190/2012
18 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Cross-border risks linked to the nuclear power stations in Tihange and Doel
E-007825/2012
4 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)
Pesticide safety regimes
E-006255/2012
25 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Reporting of fraud by Commissioner
E-005865/2012
12 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Notă juridică