Întrebări parlamentare
82 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Liotard Kartika Tamara"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contaminated sorbitol - follow-up question
E-005017/12
15 May 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
New case of mad cow disease in the United States
E-004387/12
26 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Woman dies after ingesting sweetener Sorbitol
P-003676/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Premature rejection of eight-hour limit by Commission
E-003540/12
2 April 2012
html
Question for written answer by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) and Sabine Wils (GUE/NGL) to the Commission
Traficul de ființe umane
O-000092/12
2 aprilie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat şi Nikolaos Chountisîn numele Grupului GUE/NGL
Use of body scanners at EU airports
E-003034/2012
20 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Solicitare de a se asigura o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în Comitetul Director al BCE
O-000044/2012
23 februarie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL
Solicitare de a se asigura o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în Comitetul Director al BCE
O-000043/2012
23 februarie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL
Neonicotinoid insecticides and honey bee health
E-001297/2012
3 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Pavel Poc (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Janusz Wojciechowski (ECR), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Giommaria Uggias (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Sabine Wils (GUE/NGL), Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Andrea Zanoni (ALDE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Alojz Peterle (PPE)
ESBL bacteria in Dutch chicken meat
E-001117/2012
31 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Notă juridică