Întrebări parlamentare
82 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Liotard Kartika Tamara"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Virusul "Schmallenberg", sănătatea publică și siguranța alimentară
E-000544/2012
18 ianuarie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Premature statements by EFSA members on the re-assessment of aspartame
E-000516/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Absence of legislation laying down minimum standards for the protection of dairy cattle and farmed fish
P-011998/2011
8 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Maintaining European air quality standards
E-011741/2011
2 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Abordarea epidemiei de diabet din UE
O-000312/2011
30 noiembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL
Seed potatoes
E-010387/2011
7 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Mainstreaming ageing issues in development and humanitarian programmes
E-010247/2011
31 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Brevete pentru broccoli, tomate şi alte produse din selecția convenţională a soiurilor
O-000264/2011
17 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL
Presentation of a proposal for temporary legislation on cloning with regard to food production
P-009487/2011
13 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Mistreatment of Spanish Galgos
E-009212/2011
5 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Notă juridică