Parlamentné otázky
Výsledky: 82 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Liotard Kartika Tamara"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Explosion at the nuclear waste treatment plant in Marcoule (FR)
E-008471/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Independence of EFSA panels
E-006638/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Tunnel being built on the A2 motorway at Maastricht with EU subsidies (round 2)
E-006348/2011
20 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
EU subsidy for A2 motorway tunnel under Maastricht (series 1)
E-006347/2011
20 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005726/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005725/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005724/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005723/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005722/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Practical measures to combat gender stereotypes
E-005721/2011
1 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právne oznámenie