Parlamentné otázky
Výsledky: 82 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Liotard Kartika Tamara"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contracting-out by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) of meat inspections; follow-up question to Question E-1548/2008
P-2268/10
25 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) to the Commission
Geneticky modifikované organizmy
O-0021/10
22. februára 2010
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku, predkladajú: Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL Komisii
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právne oznámenie