Parlamentarna vprašanja
Rezultati: 82 za besede: "7. mandat, Liotard Kartika Tamara"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
The 'Schmallenberg' virus, public health and food safety
E-000544/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Premature statements by EFSA members on the re-assessment of aspartame
E-000516/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Absence of legislation laying down minimum standards for the protection of dairy cattle and farmed fish
P-011998/2011
8 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Maintaining European air quality standards
E-011741/2011
2 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU
O-000312/2011
30. novembra 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, v imenu skupine GUE/NGL
Seed potatoes
E-010387/2011
7 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Vključevanje vprašanj, povezanih s staranjem, v razvojne in humanitarne programe
E-010247/2011
31. oktobra 2011
html
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 117 poslovnika
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Patenti za brokoli, paradižnik in druge pridelke iz konvencionalne pridelave
O-000264/2011
17. oktobra 2011
html
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, v imenu skupine GUE/NGL
Presentation of a proposal for temporary legislation on cloning with regard to food production
P-009487/2011
13 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Mistreatment of Spanish Galgos
E-009212/2011
5 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pravno obvestilo