Parlamentsfrågor
82 träff(ar) för "7:e valperioden, Liotard Kartika Tamara"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
The 'Schmallenberg' virus, public health and food safety
E-000544/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
Premature statements by EFSA members on the re-assessment of aspartame
E-000516/2012
18 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Avsaknad av lagstiftning om miniminormer för skydd av mjölkkor och odlad fisk
P-011998/2011
8 december 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Genomdrivande av EU:s luftkvalitetsnormer
E-011741/2011
2 december 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Diabetesepidemin i EU
O-000312/2011
30 november 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, João Ferreira, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, för GUE/NGL-gruppen
Utsädespotatis
E-010387/2011
7 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Bairbre de Brún (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Integrering av frågor om åldrande i humanitära program och utvecklingsprogram
E-010247/2011
31 oktober 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Heinz K. Becker (PPE)
Patent på broccoli, tomater och andra produkter som erhållits genom konventionell växtförädling
O-000264/2011
17 oktober 2011
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, för GUE/NGL-gruppen
Framlagt förslag om tillfällig lagstiftning om djurkloning för livsmedelsproduktion
P-009487/2011
13 oktober 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Misshandel av spanska vinthundar
E-009212/2011
5 oktober 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande