Parlamentsfrågor
82 träff(ar) för "7:e valperioden, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konkreta åtgärder inom ramen för bekämpning av könsstereotyper
E-005720/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Konkreta åtgärder inom ramen för bekämpning av könsstereotyper
E-005719/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Konkreta åtgärder inom ramen för bekämpning av könsstereotyper
E-005718/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Konkreta åtgärder inom ramen för bekämpning av könsstereotyper
E-005717/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Konkreta åtgärder inom ramen för bekämpning av könsstereotyper
E-005716/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Konkreta åtgärder inom ramen för bekämpning av könsstereotyper
E-005715/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Konkreta åtgärder inom ramen för bekämpning av könsstereotyper
E-005714/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Tillgängliga uppgifter om aspartam, risker med aspartam
E-005711/2011
1 juni 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Livsmedelskontaminering av e-kolibakterier
E-005621/2011
31 maj 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Bairbre de Brún (GUE/NGL)
Tillämpning av direktiv 1999/22/EG om hållande av vilda djur i djurparker
E-004700/2011
5 maj 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Linda McAvan (S&D), Martin Callanan (ECR), Nessa Childers (S&D), Chris Davies (ALDE), Julie Girling (ECR), Dan Jørgensen (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (PPE), Vittorio Prodi (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande