Parlamentsfrågor
82 träff(ar) för "7:e valperioden, Liotard Kartika Tamara"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Utläggning på entreprenad av köttbesiktningen i Nederländerna på initiativ av myndigheten för livsmedelssäkerhet (uppföljningsfråga till fråga E-1548/08)
P-2268/10
25 mars 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) till kommissionen
Genetiskt modifierade organismer
O-0021/10
22 februari 2010
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rättsligt meddelande