Парламентарни въпроси
111 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Експулсиране на афганистанци, търсещи убежище
O-0130/09
11 ноември 2009 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП от Marielle De Sarnez, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck и Sonia Alfano, от името на групата ALDE към Комисията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация