Парламентарни въпроси
111 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Griesbeck Nathalie"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правата на децата в ЕС
O-000272/2011
18 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, от името на групата ALDE
Условията на задържане в ЕС
O-000253/2011
13 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE
Условията на задържане в ЕС
O-000252/2011
13 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE
Новия Граждански кодекс на Румъния и свободното движение на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ)
O-000247/2011
13 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, от името на групата ALDE
Новия Граждански кодекс на Румъния и свободното движение на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ)
O-000246/2011
13 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, от името на групата ALDE
Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване
O-000238/2011
6 октомври 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE
Antonio Masip Hidalgo, от името на групата S&D
Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE
Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL
Подкрепа на ЕС за бежанците в Тунис
O-000206/2011
19 септември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE
Скенери за целите на сигурността
O-000200/2011
15 септември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Преодоляване на несъответствието между антикорупционните закони и действителността
O-000194/2011
7 септември 2011 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, от името на групата ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация