Parlamentní otázky
111 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Griesbeck Nathalie"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situace přistěhovalců v Řecku
O-000087/12
29. března 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
pokládají Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck a Frédérique Riesza skupinu ALDE
Usnadnění udělování víz studentům z jižního Středomoří
O-000063/2012
8. března 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, za skupinu ALDE
Kriminalizace bezdomovců v Maďarsku
O-000061/2012
8. března 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, za skupinu ALDE
Kriminalizace bezdomovců v Maďarsku
O-000060/2012
8. března 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, za skupinu ALDE
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Vypuknutí nákazy způsobené schmallenberským virem
O-000057/2012
7. března 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
George Lyon, Nathalie Griesbeck, za skupinu ALDE
Usnadnění vydávání víz studentům ze zemí jižního sousedství Unie
O-000049/2012
5. března 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, za skupinu Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, za skupinu GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, za skupinu S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, za skupinu ALDE
Carlos Coelho, za skupinu PPE
Jednodušší udělování víz studentům ze zemí sousedících s Unií na jihu
O-000048/2012
5. března 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, za skupinu Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, za skupinu GUE/NGL
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, za skupinu S&D
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, za skupinu ALDE
Carlos Coelho, za skupinu PPE
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a reforma Evropského soudu pro lidská práva
O-000037/12
15. února 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
pokládají Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki a Kristiina Ojulandza skupinu ALDE
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a reforma Evropského soudu pro lidská práva
O-000036/12
15. února 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
pokládají Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki a Kristiina Ojulandza skupinu ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právní upozornění