Parlamentní otázky
111 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Griesbeck Nathalie"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Práva dětí v Evropské unii
O-000272/2011
18. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, za skupinu ALDE
Vazební podmínky v EU
O-000253/2011
13. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, za skupinu ALDE
Vazební podmínky v EU
O-000252/2011
13. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, za skupinu ALDE
Nový rumunský občanský zákoník a volný pohyb lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT)
O-000247/2011
13. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, za skupinu ALDE
Nový rumunský občanský zákoník a volný pohyb lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT)
O-000246/2011
13. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, za skupinu ALDE
Vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování
O-000238/2011
6. října 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Rui Tavares, za skupinu Verts/ALE
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, za skupinu ALDE
Antonio Masip Hidalgo, za skupinu S&D
Georgios Papanikolaou, za skupinu PPE
Kyriacos Triantaphyllides, za skupinu GUE/NGL
Podpora EU uprchlíkům v Tunisku
O-000206/2011
19. září 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, za skupinu ALDE
Bezpečnostní skenery
O-000200/2011
15. září 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, za skupinu ALDE
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Stírání rozdílů mezi protikorupčními právními předpisy a realitou
O-000194/2011
7. září 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, za skupinu ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právní upozornění