Parlamentní otázky
111 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Griesbeck Nathalie"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stírání rozdílů mezi protikorupčními právními předpisy a realitou
O-000193/2011
7. září 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, za skupinu ALDE
Směrnice o uchovávání údajů
O-000192/2011
7. září 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, za skupinu ALDE
Death of 61 boat people in the Mediterranean in March 2011
E-007026/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Death of 61 boat people in the Mediterranean Sea in March 2011
E-007025/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Compatibility of French law on Greater Paris with the interpretation of Regulation (EC) No 1370/2007
E-006666/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
Podpora uprchlíků a procesu demokratické transformace v Tunisu ze strany EU
O-000167/2011
24. června 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, za skupinu ALDE
European arrest warrant, the German Youth Welfare Agency and European parents
E-006421/2011
21 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Evropský zatýkací rozkaz
O-000120/2011
12. května 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, za skupinu ALDE
Evropský zatýkací rozkaz
O-000119/2011
12. května 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, za skupinu ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právní upozornění