Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
111 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fransk lov om et Stor-Paris og fortolkning af artikel 5, stk. 2, og artikel 8, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej
E-8155/2010
30. september 2010
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
EU-tilbagetagelsesaftaler med tredjelande
O-0116/2010
30. august 2010
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, for ALDE-Gruppen
EU-midler til afghansk oprør
E-6051/2010
26. juli 2010
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 117
Pino Arlacchi (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Gianluca Susta (S&D), Robert Rochefort (ALDE), Alexandra Thein (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Luigi de Magistris (ALDE), Vincenzo Iovine (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D)
Voksende trusler mod informationsfriheden og pressefriheden i EU-medlemsstaterne og foranstaltninger planlagt af Kommissionen
O-0103/2010
5. juli 2010
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, for ALDE-Gruppen
"Mundkurvslov" i Italien
O-0086/2010
9. juni 2010
html
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Luigi de Magistris, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Leonidas Donskis, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, for ALDE-Gruppen
Katolske lederes nylige udtalelser om pædofili
O-0058/10
6. maj 2010
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 115 af Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Charles Goerens, Olle Schmidt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Alexander Alvaro, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Alexandra Thein, Antonyia Parvanova, Niccolò Rinaldi, Anneli Jäätteenmäki og Luigi de Magistris for ALDE-Gruppen til Kommissionen
Tiltale mod Google i Italien
E-1622/10
5. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) og Baroness Sarah Ludford (ALDE) til Kommissionen
Tiltale mod Google i Italien
E-1621/10
5. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) og Baroness Sarah Ludford (ALDE) til Rådet
Beskyttelse af flersprogethed
E-0417/10
26. januar 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Nathalie Griesbeck (ALDE) til Kommissionen
Fransk lovforslag om et "Storparis"
E-6628/09
17. december 2009
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Nathalie Griesbeck (ALDE) og Marielle De Sarnez (ALDE) til Kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisk meddelelse