Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Griesbeck Nathalie" kohta leiti 111 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detention conditions in the European Union
E-007488/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Egg crisis
E-006306/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
Schengen - õigusvastased kontrollid sisepiiridel
O-000133/2012
26. juuni 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, fraktsiooni ALDE nimel
Schengen - õigusvastased kontrollid sisepiiridel
O-000132/2012
26. juuni 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, fraktsiooni ALDE nimel
Praeguse andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine
O-000124/2012
12. juuni 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, fraktsiooni ALDE nimel
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Arrests of HIV-positive women, compulsory HIV testing and protection of personal and sensitive data in Greece and in the EU
E-004637/12
7 May 2012
html
Question for written answer by Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) and Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni Sitsiilia-visiidi järelmeetmed ning hiljutised surmajuhtumid Vahemere piirkonnas
O-000094/12
2. aprill 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
esitaja: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo ja Nathalie Griesbeckfraktsiooni ALDE nimel
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni Sitsiilia-visiidi järelmeetmed ning hiljutised surmajuhtumid Vahemere piirkonnas
O-000093/12
2. aprill 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
esitaja: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo ja Nathalie Griesbeckfraktsiooni ALDE nimel
European strategy for epilepsy
E-003484/12
30 March 2012
html
Question for written answer by Nathalie Griesbeck (ALDE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave