Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Griesbeck Nathalie" kohta leiti 111 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sisserändajate olukord Kreekas
O-000087/12
29. märts 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
esitaja: Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck ja Frédérique Riesfraktsiooni ALDE nimel
Viisalihtsustus Vahemere lõunapiirkonna riikide üliõpilaste jaoks
O-000063/2012
8. märts 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, fraktsiooni ALDE nimel
Kodutute kriminaliseerimine Ungaris
O-000061/2012
8. märts 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
Kodutute kriminaliseerimine Ungaris
O-000060/2012
8. märts 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Schmallenbergi viiruse puhang
O-000057/2012
7. märts 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
George Lyon, Nathalie Griesbeck, fraktsiooni ALDE nimel
Viisade väljastamise lihtsustamine liidu lõunapoolsetest naaberriikidest pärit üliõpilastele
O-000049/2012
5. märts 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marie-Christine Vergiat, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, fraktsiooni S&D nimel
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
Carlos Coelho, fraktsiooni PPE nimel
Viisade väljastamise lihtsustamine liidu lõunapoolsetest naaberriikidest pärit üliõpilastele
O-000048/2012
5. märts 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marie-Christine Vergiat, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, fraktsiooni S&D nimel
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
Carlos Coelho, fraktsiooni PPE nimel
ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ning Euroopa Inimõiguste Kohtu reform
O-000037/12
15. veebruar 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
esitaja: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki ja Kristiina Ojulandfraktsiooni ALDE nimel
ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ning Euroopa Inimõiguste Kohtu reform
O-000036/12
15. veebruar 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
esitaja: Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki ja Kristiina Ojulandfraktsiooni ALDE nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave