Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Griesbeck Nathalie" kohta leiti 111 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lapse õigused Euroopa Liidus
O-000272/2011
18. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, fraktsiooni ALDE nimel
Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus
O-000253/2011
13. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus
O-000252/2011
13. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
Uus Rumeenia tsiviilseadustik ja LGBT-kogukonda kuulujate vaba liikumine
O-000247/2011
13. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, fraktsiooni ALDE nimel
Uus Rumeenia tsiviilseadustik ja LGBT-kogukonda kuulujate vaba liikumine
O-000246/2011
13. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, fraktsiooni ALDE nimel
ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomine
O-000238/2011
6. oktoober 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Rui Tavares, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, fraktsiooni ALDE nimel
Antonio Masip Hidalgo, fraktsiooni S&D nimel
Georgios Papanikolaou, fraktsiooni PPE nimel
Kyriacos Triantaphyllides, fraktsiooni GUE/NGL nimel
ELi toetus põgenikele Tuneesias
O-000206/2011
19. september 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel
Turvaskannerid
O-000200/2011
15. september 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, fraktsiooni ALDE nimel
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine
O-000194/2011
7. september 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, fraktsiooni ALDE nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave