Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Griesbeck Nathalie" kohta leiti 111 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine
O-000193/2011
7. september 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, fraktsiooni ALDE nimel
Andmete säilitamist käsitlev direktiiv
O-000192/2011
7. september 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, fraktsiooni ALDE nimel
Death of 61 boat people in the Mediterranean in March 2011
E-007026/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Death of 61 boat people in the Mediterranean Sea in March 2011
E-007025/2011
8 July 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
ELi toetus põgenikele ja demokraatlikule korrale üleminekule Tuneesias
E-006908/2011
5. juuli 2011
html
Kirjalikult vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Compatibility of French law on Greater Paris with the interpretation of Regulation (EC) No 1370/2007
E-006666/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
ELi toetus pagulastele ja Tuneesias toimuvale demokraatiale ülemineku protsessile
O-000167/2011
24. juuni 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, fraktsiooni ALDE nimel
European arrest warrant, the German Youth Welfare Agency and European parents
E-006421/2011
21 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Euroopa vahistamismäärus
O-000120/2011
12. mai 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, fraktsiooni ALDE nimel
Euroopa vahistamismäärus
O-000119/2011
12. mai 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, fraktsiooni ALDE nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave