Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
111 osumaa haulle "7. vaalikausi, Griesbeck Nathalie"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksissa
O-000025/2013
6. maaliskuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta
Unkarin perustuslain uudistaminen
O-000024/2013
6. maaliskuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, ALDE-ryhmän puolesta
Development of the Erasmus programme for local and regional elected representatives
E-002310/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Sophie Auconie (PPE), Victor Boştinaru (S&D), Silvia Costa (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE), Astrid Lulling (PPE), Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Jan Olbrycht (PPE), Bernadette Vergnaud (S&D), Oldřich Vlasák (ECR)
Conditions according to which the Commission holds multilingual consultations
E-001654/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Paweł Zalewski (PPE)
Rasismin, muukalaisvastaisuuden, antisemitismin, islaminpelon, homofobian ja romanivastaisuuden torjunnan tiukentaminen Euroopan unionissa
O-000009/2013
6. helmikuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, ALDE-ryhmän puolesta
Rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin, islaminpelon, homofobian ja romanivastaisuuden torjunnan tiukentaminen Euroopan unionissa
O-000008/2013
6. helmikuuta 2013
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, ALDE-ryhmän puolesta
Raskaudenkeskeytyksen kieltäminen
E-010748/2012
27. marraskuuta 2012
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sophia in 't Veld (ALDE), Renate Weber (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Antonyia Parvanova (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
EU:n valmistautuminen Syyriasta mahdollisesti tulevien turvapaikanhakijoiden suureen määrään
O-000172/2012
18. lokakuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, ALDE-ryhmän puolesta
EU:n valmistautuminen Syyriasta mahdollisesti tulevien turvapaikanhakijoiden suureen määrään
O-000171/2012
18. lokakuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, ALDE-ryhmän puolesta
Retirement pensions of cross-border workers
E-007787/2012
3 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus