Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
111 osumaa haulle "7. vaalikausi, Griesbeck Nathalie"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Maahanmuuttajien tilanne Kreikassa
O-000087/12
29. maaliskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
esittäjä(t): Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck ja Frédérique RiesALDE-ryhmän puolesta
Välimeren eteläpuolisten maiden opiskelijoiden viisumimenettelyn helpottaminen
O-000063/2012
8. maaliskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta
Asunnottomien kriminalisointi Unkarissa
O-000061/2012
8. maaliskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
Asunnottomien kriminalisointi Unkarissa
O-000060/2012
8. maaliskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Schmallenberg-viruksen leviäminen
O-000057/2012
7. maaliskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
George Lyon, Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta
Viisumien myöntämisen helpottaminen unionin eteläisistä naapurimaista peräisin oleville opiskelijoille
O-000049/2012
5. maaliskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, S&D-ryhmän puolesta
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
Carlos Coelho, PPE-ryhmän puolesta
Viisumihelpotusten myöntäminen unionin eteläisistä naapurimaista tuleville opiskelijoille
O-000048/2012
5. maaliskuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, S&D-ryhmän puolesta
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
Carlos Coelho, PPE-ryhmän puolesta
EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudistus
O-000037/12
15. helmikuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
esittäjä(t): Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki ja Kristiina OjulandALDE-ryhmän puolesta
EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudistus
O-000036/12
15. helmikuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
esittäjä(t): Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki ja Kristiina OjulandALDE-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus