Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
111 osumaa haulle "7. vaalikausi, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lasten oikeudet EU:ssa
O-000272/2011
18. lokakuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, ALDE-ryhmän puolesta
Säilöönotto-olosuhteet EU:ssa
O-000253/2011
13. lokakuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
Säilöönotto-olosuhteet EU:ssa
O-000252/2011
13. lokakuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta
Romanian uusi siviililaki ja homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten vapaa liikkuvuus
O-000247/2011
13. lokakuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, ALDE-ryhmän puolesta
Romanian uusi siviililaki ja homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten vapaa liikkuvuus
O-000246/2011
13. lokakuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, ALDE-ryhmän puolesta
EU:n yhteisen uudelleensijoittamisohjelman perustaminen
O-000238/2011
6. lokakuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Rui Tavares, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta
Antonio Masip Hidalgo, S&D-ryhmän puolesta
Georgios Papanikolaou, PPE-ryhmän puolesta
Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL-ryhmän puolesta
EU:n tuki pakolaisille Tunisiassa
O-000206/2011
19. syyskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, ALDE-ryhmän puolesta
Turvaskannerit
O-000200/2011
15. syyskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE-ryhmän puolesta
Maahanmuutosta, kotouttamisesta ja kansalaisuudesta 16 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Ranskan lain nro 2011-672 yhdenmukaisuus yhteisön lainsäädännön kanssa
E-008463/2011
14. syyskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen
O-000194/2011
7. syyskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, ALDE-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus