Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
111 osumaa haulle "7. vaalikausi, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Korruption vastaisen lainsäädännön ja todellisuuden lähentäminen toisiinsa
O-000193/2011
7. syyskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, ALDE-ryhmän puolesta
Tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi
O-000192/2011
7. syyskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Alexander Alvaro, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Jens Rohde, ALDE-ryhmän puolesta
Välimerellä maaliskuussa 2011 sattunut 61 venepakolaisen kuolema
E-007026/2011
8. heinäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Välimerellä maaliskuussa 2011 sattunut 61 venepakolaisen kuolema
E-007025/2011
8. heinäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 117 artikla
Hélène Flautre (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)
EU:n tuki pakolaisille ja demokraattiselle muutosprosessille Tunisiassa
E-006908/2011
5. heinäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Suur-Pariisista annettu ranskalainen laki ja sen yhteensopivuus asetuksen (EY) N:o 1370/2007 kanssa
E-006666/2011
28. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nathalie Griesbeck (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE)
EU:n tuki pakolaisille ja Tunisian demokratiakehitykselle
O-000167/2011
24. kesäkuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta
Kansainvälinen pidätysmääräys, Saksan lastensuojelu- ja nuorisovirasto ja eurooppalaiset vanhemmat
E-006421/2011
21. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Cristiana Muscardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE)
Eurooppalainen pidätysmääräys
O-000120/2011
12. toukokuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, ALDE-ryhmän puolesta
Eurooppalainen pidätysmääräys
O-000119/2011
12. toukokuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, ALDE-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus