Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
111 osumaa haulle "7. vaalikausi, Griesbeck Nathalie"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uusi YK:n sopimus palkkasotilastoiminnan estämiseksi
E-004926/2011
11. toukokuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Leonardo Domenici (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Pino Arlacchi (S&D), Silvia Costa (S&D), Gianni Pittella (S&D), Vittorio Prodi (S&D), Gianluca Susta (S&D), Guido Milana (S&D), Mario Pirillo (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Patrizia Toia (S&D), Rita Borsellino (S&D), Paolo De Castro (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Ana Gomes (S&D), Victor Boştinaru (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Tanja Fajon (S&D), Kader Arif (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Evgeni Kirilov (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Maria Eleni Koppa (S&D), Nessa Childers (S&D), Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), Marietje Schaake (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), John Attard-Montalto (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Gabriele Albertini (PPE), Clemente Mastella (PPE), Louis Michel (ALDE), Marietta Giannakou (PPE), Spyros Danellis (S&D), Luís Paulo Alves (S&D), Kyriakos Mavronikolas (S&D), Katarína Neveďalová (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D), George Sabin Cutaş (S&D), Véronique De Keyser (S&D)
Unkarin tarkistettu perustuslaki
O-000110/2011
4. toukokuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta
Jäsenvaltioiden suhtautuminen siirtolaisvirtoihin ja niiden vaikutus Schengeniin
O-000094/2011
15. huhtikuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta
Jäsenvaltioiden suhtautuminen siirtolaisvirtoihin ja niiden vaikutus Schengeniin
O-000093/2011
15. huhtikuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta
Reagointi Pohjois-Afrikan ja eteläisen Välimeren alueen siirtolaisvirtoihin
O-000082/2011
31. maaliskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, ALDE-ryhmän puolesta
Reagointi Pohjois-Afrikan ja eteläisen Välimeren alueen siirtolaisvirtoihin
O-000081/2011
31. maaliskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, ALDE-ryhmän puolesta
Unkarin perustuslain tarkistaminen
O-000073/2011
30. maaliskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE-ryhmän puolesta
Unkarin perustuslain tarkistaminen
O-000072/2011
30. maaliskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE-ryhmän puolesta
Aliravitsemus Euroopassa
O-000064/2011
24. maaliskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
Yhdysvaltojen hallituksen päätös jatkaa sotilaskomission oikeudenkäyntejä Guantánamo Bayssä
O-000056/2011
10. maaliskuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, ALDE-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oikeudellinen huomautus