Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 111 ar "7. parlamentārais sasaukums, Griesbeck Nathalie"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Migrantu stāvoklis Grieķijā
O-000087/12
2012. gada 29. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Iesnieguši Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck un Frédérique RiesALDE grupas vārdā
Vīzu atvieglojumi studentiem no Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm
O-000063/2012
2012. gada 8. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Bezpajumtnieku kriminalizēšana Ungārijā
O-000061/2012
2012. gada 8. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE grupas vārdā
Bezpajumtnieku kriminalizēšana Ungārijā
O-000060/2012
2012. gada 8. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE grupas vārdā
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Šmalenbergas (Schmallenberg) vīrusa izraisītās saslimšanas uzliesmojums
O-000057/2012
2012. gada 7. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
George Lyon, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Atvieglots vīzu režīms studentiem no Savienības dienvidu kaimiņattiecību valstīm
O-000049/2012
2012. gada 5. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL grupas vārdā
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, S&D grupas vārdā
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE grupas vārdā
Carlos Coelho, PPE grupas vārdā
Atvieglots vīzu režīms studentiem no Savienības dienvidu kaimiņattiecību valstīm
O-000048/2012
2012. gada 5. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, François Alfonsi, Tarja Cronberg, Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL grupas vārdā
Tanja Fajon, Andres Perello Rodriguez, Vincent Peillon, Sylvie Guillaume, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ana Gomes, Françoise Castex, Véronique De Keyser, S&D grupas vārdā
Sonia Alfano, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE grupas vārdā
Carlos Coelho, PPE grupas vārdā
ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas reforma
O-000037/12
2012. gada 15. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Iesnieguši Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki un Kristiina OjulandALDE grupas vārdā
ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas reforma
O-000036/12
2012. gada 15. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Iesnieguši Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sir Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Jens Rohde, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki un Kristiina OjulandALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums