Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 111 ar "7. parlamentārais sasaukums, Griesbeck Nathalie"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bērnu tiesības ES
O-000272/2011
2011. gada 18. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, ALDE grupas vārdā
Brīvības atņemšanas apstākļi ES
O-000253/2011
2011. gada 13. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, ALDE grupas vārdā
Brīvības atņemšanas apstākļi ES
O-000252/2011
2011. gada 13. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, ALDE grupas vārdā
Rumānijas jaunais Civilkodekss un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu brīva pārvietošanās
O-000247/2011
2011. gada 13. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, ALDE grupas vārdā
Rumānijas jaunais Civilkodekss un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu brīva pārvietošanās
O-000246/2011
2011. gada 13. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Kristiina Ojuland, Andrea Zanoni, ALDE grupas vārdā
Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide
O-000238/2011
2011. gada 6. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Rui Tavares, Verts/ALE grupas vārdā
Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Antonio Masip Hidalgo, S&D grupas vārdā
Georgios Papanikolaou, PPE grupas vārdā
Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL grupas vārdā
ES atbalsts bēgļiem Tunisijā
O-000206/2011
2011. gada 19. septembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Cecilia Wikström, ALDE grupas vārdā
Drošības skeneri
O-000200/2011
2011. gada 15. septembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Gesine Meissner, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Olle Schmidt, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Nathalie Griesbeck, Vilja Savisaar-Toomast, Jelko Kacin, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE grupas vārdā
Compliance of French Law No 2011-672 of 16 June 2011 on Immigration, Integration and Nationality with EU legislation
E-008463/2011
14 September 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Hélène Flautre (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)
Atšķirības novēršana starp pretkorupcijas tiesību aktiem un realitāti
O-000194/2011
2011. gada 7. septembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums